Vajanského ulica - Pri križovatke s Adyho ulicou (v popredí reštaurácia Koruna)

379261