Vajanského ulica - pohľad spoza Tuhárskeho potoka (1905)

365208