Vajanského ulica - pohľad smerom na Kubínyiho námestie (začiatok 20. storočia)

360223