Vajanského ulica - časť pri hoteli Pelikán (1987)

374262