Tuhárske námestie - dnešný domov dôchodcov a jeho prázdne okolie (1950)

407260