Sokolská ulica - vstup z Vajanského ulice (1980)

385258