Námestie republiky - Jankovičov dom pri nemocnici (1950)

404260