Masarykova ulica - pohľad od kalvínskeho kostola(1899)

380209