Fiľakovská cesta - dvor Szilassyho kaštieľa (1970)

375256