Celkový pohľad - pohľad od železničnej stanice (1965)

385220